Tema na koncu tunela: Karavanški predor je slovenska mednarodna sramota

17.2.2019 / 06:10 2 komentarja
Če ne znata DARS, DRK, naj ga zgradi kar ASFINAG. Avstrijci znajo to veliko bolje, hitreje, ceneje od naših birokratov.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Gradnja druge cevi karavanškega predora bo naš novi birokratsko-politični mednarodni zdrs. Zgodba se nagravžno vleče kot stara raztegnjena elastika, ki ne zmore več skočiti v prvotno obliko.

Investicijska vrednost dograditve slovenskega dela druge cevi predora — vključno z manjkajočo polovico avtoceste in vsem, kar je na naši strani potrebno — je bila ocenjena na 151,6 milijona evrov brez DDV. Samo gradbena dela bi znašala okrog 121,5 milijona evrov.

Načrtovana dela na slovenski strani obsegajo gradnjo nove predorske cevi v dolžini 3546 metrov (od tega 3446 pod zemljo) in gradnjo manjkajočega dela avtoceste med vhodom v predor in obstoječo cestninsko postajo v dolžini približno 620 metrov. Predvideni rok izgradnje po projektantski oceni je pet let od uvedbe izvajalca v delo.

Časovnica dosedanjega dogajanja je neumnost vseh neumnosti naše birokracije in sistema javnega naročanja.

Kronologija

 • 2016: Vlada za umestitev druge cevi predora Karavanke s pripadajočo avtocesto sprejme uredbo o državnem prostorskem načrtu.
 • Junij 2017: DARS po pridobitvi vseh potrebnih soglasij na Ministrstvo za okolje in prostor poda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • Julij 2017: Slovenija in Avstrija za projekt izgradnje druge cevi predora na razpisu IPE (Instrumenta za povezovanje Evrope) pridobita nepovratna sredstva. Slovenija dobi 7,95 milijona evrov.
 • Oktober 2017: MOP na zahtevo DARS izda delno gradbeno dovoljenje za gradnjo druge cevi predora Karavanke in dograditev odseka avtoceste A2 med predorom in priključkom Hrušica v štiripasovnico, ki postane pravnomočno.
 • 15.12.2017: na spletni strani DARS preberemo, da je na slovenskem in evropskem portalu javnih naročil objavljen razpis za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Tam tudi zapišejo, da bi ob uspešno izvedenem razpisu lahko bila pogodba z izvajalcem podpisana v prvi polovici prihodnjega leta (2018). Pojasnijo še, da je nekaj več kot polovica načrtovane predorske cevi na avstrijski strani, zato je razpis hkrati objavil tudi tamkajšnji avtocestni upravljavec ASFINAG.
 • 30.3.2018: DARS odpre devet prejetih ponudb za gradnjo druge cevi., ki so prispele na razpis.
 • 3.8.2018: DARS v skladu z našimi pravili javnega naročanja — ki veljajo tako za ceste, mostove, Drugi tir kot tudi za hrano za vrtce, bolnice, domove za starejše in še kaj — objavi izbor najcenejšega izvajalca. To je turški Cengiz İnşaat, katerega ponudba v višini 89,3 milijona evrov brez DDV je daleč najcenejša. Zapisano je tudi, da je bilo po pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ter vseh dopolnitev in pojasnil turškega ponudnika ugotovljeno, da omenjeno podjetje izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije, da je bila ponudba oddana pravočasno, da ustreza potrebam in zahtevam naročnika, da ne presega zagotovljenih sredstev naročnika in da ni ocenjena za neobičajno nizko.
 • Avgust 2018: Na izbiro turškega podjetja se pritožijo trije neizbrani ponudniki. Državna revizijska komisija (DRK) vse tri zahtevke za revizijo združi v en sam revizijski postopek.
 • 3.12.2018: DARS prejme odločitev Državne revizijske komisije, da je odločitev o oddaji naročila turškemu ponudniku razveljavljena. Ključni očitek je nedopustno spreminjanje cen v  ponudbi. DARS se mora odločiti med preostalimi ponudbami, ki pa so bistveno dražje. Zakonski rok za novo odločitev je 90 dni.
 • 15.2.2019: DARS v ponovnem odločanju zavrne vseh devet prispelih ponudb. Strokovna komisija namreč ugotovi, da so vse ponudbe nedopustne, in postopek oddaje javnega naročila iz leta 2017 zaključi brez izbire. Vsi ponudniki da so storili različne napake. Tri od devetih izloči, izvajalca pa bodo izbirali med preostalimi šestimi ponudniki, s katerimi se nameravajo pogajati.
 • Medtem na avstrijski strani: ASFINAG izvrta že 600 metrov predorske cevi.
 • 28.2.2019: Poteče rok za pritožbo na odločitev DARS.
 • Avgust 2023: Avstrijski ASFINAG s skromno svečanostjo ob udeležbi najvišjih političnih predstavnikov na zvezni in deželni ravni, partnerjev v projektu in številnih medijev proslavi uspešno zaključeno izgradnjo dobre 4 km dolge druge cevi karavanškega predora.
 • Medtem na slovenski strani: Drugouvrščeni v slovenskih pogajanjih z DARS prav takrat vloži pritožbo na odločitev DRK zaradi neprimernih in nestrokovnih pogajanj. Izbor izvajalca se tako spet premakne do dokončne odločitve komisije.

Pa kaj se mi gremo? Predor Karavanke naj formalno in v celoti zgradi kar ASFINAG. Ta lahko izbere najodličnejše slovenske pogodbene partnerje. Kateri so to, ASFINAG gotovo ve. Veliko bolje od naših birokratov. Bilo bi tudi veliko hitreje in ceneje. Pa še naša mednarodna sramota bi izpadla kot vzorčni primer odličnega čezmejnega sodelovanja.


Opomba: Avtorica objavlja tekste s Fokuspokusa ob ponedeljkih na svojem blogu Kaka — Kako komuniciramo?.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE