Dvig minimalne plače, pokojnine ni ekstremizem. Pravičnost je stabilnost.

31.7.2018 / 06:08 Komentiraj
Da je treba donose od rasti porazdeliti med vse člane družbe, so se zavedali že ekonomski klasiki kot Smith in Ricardo.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Ena ključnih debat letošnjega poletja je bila za mnoge komentatorje “ekstremistično” stališče Levice v njihovem programu in pred koalicijskimi pogajanji, da je treba dvigniti minimalne plače in minimalne pokojnine.

Resnici na ljubo te zahteve niso same po sebi zmešane, nerazumne ali v nasprotju z ekonomijo. Te zahteve pomenijo samo to, da koristi od ekonomske rasti bolj pravično porazdelimo oz. da od višje gospodarske rasti nekaj pridobijo tudi sloji v spodnjem delu distribucije dohodkov.

Ker točno to — s številnimi mehanizmi — je tisto, kar zagotavlja družbeno stabilnost.

To pa je tudi razlika med “neoliberalnimi” ZDA in drugimi državami s podobnim ekonomskim modelom in Evropo.

Zgornji 1%

Spodnja slika kaže, da si je v ZDA po letu 1980 večino koristi od povečane rasti prisvojil zgornji 1%. Najbogatejši so podvojili svoj delež v porazdelitvi dohodkov, medtem pa se je delež dohodkov spodnjih 50% populacije skorajda prepolovil.

Zgornji 1% prebivalstva v ZDA (levi graf) dobiva danes skoraj dvakrat večje agregatne dohodke od spodnjih 50%, medtem ko je bila leta 1980 zgodba obrnjena.​ Za razliko od ZDA pa se v zahodni Evropi (desni graf) takšna negativna dohodkovna evolucija ni zgodila.

Spodnjih 50% populacije zahodne Evrope je takoj po letu 1980 sicer izgubilo 2 odstotni točki deleža v razdelitvi, vendar je pozneje vzdrževalo raven deleža pri 22% skupnega dohodka.

Zgornji 1% je resda postopno povečeval svoj delež za 2 odstotni točki, vendar je ta sprememba v koncentraciji dohodkov bistveno blažja kot v ZDA.

Stabilnost in varnost

Zakaj je to pomembno? Zato, ker “evropska pot” ob manjši neenakosti zagotavlja večjo družbeno stabilnost in varnost. Če želimo živeti v družbi in okolju, kjer imajo vsi podobno enake možnosti in kjer se dobro počutimo, moramo donose od gospodarske rasti primerno razdeliti med vse člane družbe.

Tega, da je treba donose od rasti primerno razdeliti med vse člane družbe, so se zavedali že ekonomski klasiki. Adam Smith in David Ricardo sta izhajala iz stališča, da se plače oblikujejo na podlagi družbenih norm, torej na podlagi tega, koliko je potrebno za zagotovitev spodobnega življenjskega standarda v nekem okolju. Preostanek do ustvarjene vrednosti pa pripade kapitalu. [Za izčrpnejšo osvetlitev tega problema v ekonomski vedi glej moj članek izpred nekaj let, op. JPD.]

Izgon iz templja neoliberalizma

Aja! Za tiste, ki verjamejo, da večja neenakost pripomore k višji gospodarski rasti: na njihovo žalost ta pričakovanja zanikajo celo študije IMF kot “templja neoliberalizma”:

  • Pretirana neenakost je velik makroekonomski problem. Študija MDS kaže, da države z višjo neenakostjo dosegajo nižjo gospodarsko rast.
  • Študija tudi kaže, da so države z več redistribucije stabilnejše, obenem pa ne rastejo počasneje.

Seveda pri tem ne smemo zapasti v “Križaničev sindrom” in na mah povečati minimalne plače za četrtino ali obljubljati 1.000€ minimalne plače ali pokojnine že za jutri. Te cilje je treba deklarirati na daljši rok in v skladu z rastjo produktivnosti. Več prerazdeljevanja med sloje z najnižjimi dohodki je možnega samo ob povečani rasti produktivnosti.

To pa pomeni dvoje:

  • Vlada mora z različnimi ukrepi spodbuditi tehnološki preboj in dvigniti stopnjo rasti produktivnosti.
  • Povečano raven minimalne plače in minimalne pokojnine je treba opredeliti kot dolgoročni cilj in začrtati trajektorijo, kako s postopnimi ukrepi to željeno raven minimalne plače in minimalne pokojnine doseči, ne da bi ob tem ugonobili gospodarstvo in ogrozili javnofinančno stabilnost.

Podjetjem je s postopnostjo dvigovanja minimalne plače in minimalne pokojnine treba dati čas, da se prilagodijo in prestrukturirajo — hkrati pa zagotoviti proračunske vire za pokojninsko blagajno.


OpombaTekst je bil objavljen v ponedeljek, 30. julija 2018, na avtorjevi spletni strani Damijan blog pod naslovom Ključna slika za razumevanje, zakaj je treba vzdrževati primerno raven dohodkov slojem z najnižjimi prihodki. Tekst na Fokuspokusu je editiran. Objavljeno v dogovoru z avtorjem.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE