Manifest 4: Kdor hoče komentirati na Fokuspokusu, naj plača (49 centov)

15.1.2015 / 15:15 Komentiraj
V slovenski medijski prostor uvajamo restriktivno in konservativno uredniško politiko do uporabniškega komentiranja.
NAROČI SE PRIJAVI SE

  • Komentar je svoboden, ni pa zastonj. Komentiranje je odprto samo za naročnike, nenaročniki pa morajo plačati.
  • Na naših straneh nočemo vsebin — niti zunanjih, neuredniških —, ki bralcev in naročnikov ne bi zanimale in ki bi se jim normalen bralec izogibal.
  • Z našim pristopom hočemo ljudi prisiliti, da bodo dvakrat premislili, preden nekaj bleknejo.
  • Komentar stane toliko kot kuverta z listom papirja in predplačano poštnino. Kot da pošiljaš pismo pisca pisem bralcev.

Komentiranje je svobodno, ni pa zastonj

Komentiranje je odprto samo za naročnike, nenaročniki (neprijavljeni uporabniki) pa morajo plačati.

Praksa drugih spletnih medijev — vsaj slovenskih — kaže, da se komentiranje brez konkretnih omejitev ne obnese. Preveč je ekstremnih stališč, ki z žaljivostjo zlorabljajo svobodo govora. Tudi če niso žaljiva, so večinoma irelevantna.

Do komentatorskega razvrata je pripeljala najprej zmotna predpostavka, da lahko neovirano izražanje stališč prispeva k demokratičnemu vzdušju, pluralizmu mnenj in državljanski participaciji — potem pa še preračunljivost urednikov, da si bodo s tem nabrali nekaj klikov več.

To podarjeno in nezasluženo priložnost so znali najbolje izkoristiti brezdelneži, ki so v zavetju anonimnosti našli svoj prostor pod kao svobodnim soncem in pogum, da se delajo najbolj pametne in vsevedne.

Razen samih komentatorjev, vedno znova začudenih avtorjev in naključnih raziskovalcev človeških čudaštev to ne samo nikogar ne zanima, temveč normalne bralce tudi moti.

Slaba tolažba je, da nam ni treba brati komentarjev, če jih nočemo. Nevzdržno je že sámo dejstvo, da se jim izogibamo.

Na naših straneh nočemo vsebin — niti zunanjih, neuredniških —, ki bralcev in naročnikov ne bi zanimale in ki bi se jim normalen bralec izogibal.

Mediji poskušajo zajeziti poplavo nesmisla z moderiranjem, spodbujanjem konstruktivne debate — pri čemer sami niso ravno dober zgled —, pozivanjem k strpnosti in z grožnjami s sankcijami v stilu ti, ti, ti, porednež, prijavili te bomo nevladni organizaciji.

Odrezati

Ne ljubi se nam s tem ukvarjati. To je treba po kratkem postopku odrezati.

Pa vendar ne čisto odrezati. Nočemo izrecno prepovedati oz. onemogočiti anonimnih komentarjev.

Ideja je elegantna in gre takole:

Predhodniki internetnih komentatorjev so bili pisci pisem bralcev. Razen tega, da niso bili anonimni, pa je pomembna razlika v tem, da so za objavo svojega pisma morali nekaj narediti.

Danes je to prelahko: počez prebereš tekst, v afektu natipkaš s komolci dva, tri nepismene stavke in klikneš enter.

Sitnoba stare šole pa je moral vzeti list papirja in sesti za mizo. Če je pisal na roko, se je moral potruditi, da je pisal čitljivo. Morda je pisal na pisalni stroj. Pozneje je pisal na računalnik in moral natisniti napisano. Še danes mora poslati email, če gre pismo v tisk. Če ni imel doma zaloge kuvert in znamk, je moral v trafiko ali na pošto ali do nabiralnika. Potrebnih je bilo kar nekaj opravkov in korakov, če je hotel videti svoje pismo objavljeno. Vse skupaj je zahtevalo nekaj časa. Človek je moral dvakrat premisliti, preden je dal nekaj od sebe.

Z našim pristopom hočemo ljudi prisiliti, da bodo dvakrat premislili, preden nekaj bleknejo.

Zato zaračunavamo komentarje anonimnih, neprijavljenih uporabnikov. Kdor hoče nekaj povedati o naših tekstih, pa noče biti naročnik, naj plača.

49 centov

Plača pa naj toliko — simbolično —, kot v poštnih poslovalnicah stane kuverta z listom papirja in predplačano poštnino. Kot če bi pošiljal pismo pisca pisem bralcev.

To znese 49 centov. Ceno bomo sproti updatali, kot jo bo spreminjala Pošta Slovenije.

Za 49 centov dobi vsak neprijavljen komentator pravico do neomejenega komentiranja v okviru istega članka. Naj se debata razvije (če se more). Kakor hitro bo hotel komentirati na drugem članku, pa bo moral znova plačati 49 centov. In na naslednjem spet.

Uredništvo si pridržuje pravico, da neprimerne komentarje — pa čeprav plačane — v skrajnih primerih izbriše. Komentator naj si pripiše 49 centov materialne škode.

Izkupiček od prodanih komentarjev gre avtorju komentiranega teksta.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE