Ali res ni nihče opazil, da SDS kreditira tuja državljanka?

11.1.2018 / 06:10 1 komentar
Financiranje strank iz iz tujine je povsod prepovedano. Tudi v Sloveniji. Da Dijane Đođić ne morejo vplivati na volitve.
NAROČI SE PRIJAVI SE

V zvezi z nenavadno kreditno pogodbo med 32-letno državljanko Bosne in Hercegovine in stranko SDS v višini 450.000€ so vsi mediji, politiki in celo predsednik Računskega sodišča na nekaj pozabili — in sicer, da Zakon o političnih strankah (ZPolS) izrecno prepoveduje financiranje [slovenskih političnih] strank iz tujine oz. s strani tujih podjetij in državljanov.

Sedmi odstavek 21. člena ZPolS se glasi takole:

“Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih pravnih in fizičnih oseb ter tujih samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev za stranko iz tujine.”

Zagrožene sankcije

Zagrožene sankcije za financiranje politične stranke iz tujine pa določa 28. člen ZPoIS:

“Z globo od 4.200 do 21.000 eurov [sic!] se kaznuje za prekršek stranka,

(2.) ki prejme sredstva, prispevke ali drugo premoženjsko korist iz nedovoljenih virov in jih ne nakaže v humanitarne namene v 30 dneh od prejema (7. odstavek 21. člena in 25. člen v povezavi z 9. odstavkom 22. člena).”

In še:

“Z globo od 450 do 900 eurov [sic!] se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”

Kje je in kdo bo naš Robert Mueller?

Relevantno vprašanje v zvezi s kreditno pogodbo med posojilodajalko Dijano Đođić in stranko SDS torej ni samo to, ali gre pri tem kreditiranju — kot namigujejo nekateri mediji — za pranje denarja, temveč tudi, zakaj želijo tuji državljani financirati največjo opozicijsko stranko v Sloveniji. Kakšno korist želijo tuji državljani pridobiti od nje?

Kot vemo, je financiranje političnih strank iz tujine v vseh državah prepovedano. V Združenih državah Amerike se posebni tožilec Robert Mueller, nekdanji direktor FBI, prav zdaj ukvarja z vprašanjem, ali in v kolikšni meri so viri iz Rusije po različnih finančnih kanalih vplivali na izid ameriških predsedniških volitev 2016.

Zadeva je resna. Če bi bilo financiranje političnih strank iz tujine dovoljeno, bi lahko tujci na skorajda transparenten način kupovali politične stranke in tako vplivali na izide volitev v drugih državah. Sedmi odstavek 21. člena ZPolS je zakonodajalčeva varovalka, da do tega ne bi prišlo.


OpombaTekst je bil objavljen v torek, 9. januarja 2018, na avtorjevi spletni strani Damijan blog pod naslovom Zakaj želijo tuji državljani financirati stranko SDS?. Tekst na Fokuspokusu je editiran. Objavljeno v dogovoru z avtorjem.

V Združenih državah Amerike se posebni tožilec Robert Mueller, nekdanji direktor FBI, prav zdaj ukvarja z vprašanjem, ali in v kolikšni meri so viri iz Rusije po različnih finančnih kanalih vplivali na izid ameriških predsedniških volitev 2016. — [Fotografija: Wikimedia Commons]

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE