Davkoplačevalcem smo prihranili več kot pol milijarde za Drugi tir

9.9.2017 / 06:10 3 komentarji
Ne prosimo za priznanje. To objavljamo samo v vednost in kot opomin za v prihodnje, kaj vse lahko doseže civilna družba.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Naslov zveni bombastično, a ni daleč od resnice. V zadnjih devetih mesecih se je ocenjena investicijska vrednost Drugega tira Koper–Divača zmanjšala z milijarde in 411 milijonov evrov za 547 milijonov. Za več kot tretjino. V čem je čudež?

Še januarja 2015, ko smo s kolegi predstavljali prvo ekonomsko študijo o možnostih financiranja, je bila Vlada proti gradnji. Takrat smo trdili, da je z racionalizacijami mogoče zmanjšati vrednost investicije za okrog 250 milijinov in da ni treba upoštevati DDV, saj se ta vrne v proračun. Zaman.

Še isto leto je Vlada — sprva proti gradnji — postopoma spremenila stališče. Do decembra 2016 je ocenjena investicijska vrednost za enotirno progo (po izračunih DRI iz 2013) znašala 1,411 milijarde evrov.

Nato je Dragonja v dolgih nočeh to cifro oklestil na 980 milijonov. Kako? Izločil je DDV (z upoštevanjem obrnjene davčne obveznosti pri gradbenih delih) in s skrivnostnim zmanjševanjem nekaterih postavk kot recimo neprevidena dela ter stroški nadzora.

Kolegi gradbeni inženirji

Potem so kolegi gradbeni inženirji (iz Axisa, Geoportala in s Fakultete za gradbeništvo) na podlagi standardov projektiranja in na podlagi primerjave s cenami iz avtocestnega programa v januarja 2017 objavljeni analizi pokazali, da so v DRI-jevi verziji osnutka programa uporabljene previsoke cene za gradbena dela in da so stroški nepredvidenih del močno precenjeni. Ocenili so, da je pri gradnji Drugega tira realen prihranek v višini okrog 474 milijonov evrov in da bi bilo enotirno progo mogoče zgraditi za okrog 683 milijonov evrov (brez DDV).

Kolegi so takrat predlagali, da bi bilo smiselno že med gradnjo narediti nastavke za dvotirno progo. In sicer tako, da bi pri treh najdaljših predorih zgradili vzporedne predorske cevi v enakem namesto v zmanjšanem profilu (70 m² namesto 40 m²).

To bi projekt podražilo za 94 milijonov evrov na skupaj 833 milijonov (brez DDV). Ta varianta bi bila za 380 milijonov (brez DDV) cenejša od tedaj uradne ocene DRI.

Pet točk

Potem smo novembra 2016 v novoustanovljenem Svetu za civilni nadzor gradnje Drugega tira od Vlade v petih točkah zahtevali znižanje investicijske vrednosti, nastavek za dvotirno progo, zmanjšanje stroškov financiranja (z izločitvijo Madžarske in 2TDK d.o.o. iz finančne konstrukcije) ter boljši nadzor nad izvajanjem gradnje.

Vladni predstavniki so sredi februarja (letos) zatrdili, da bodo spremenili načrt v prid gradnje enotirne proge z zasnovo za dvotirno (v treh predorih). Vse skupaj za po takrat veljavnih vladnih ocenah 980 milijonov plus 94 za razširjene predore, torej za 1,074 milijona evrov (brez DDV).

Potem je Dragonja čez poletje nekako našel še za 116 milijonov evrov možnih prihrankov. Enotirno progo bi bilo mogoče zgraditi — po trenutnih uradnih podatkih na spletni strani podjetja 2TDK d.o.o. — za 864 milijonov evrov (namesto za prejšnjih 980).

Enotirna proga z zasnovo za dvotirno pa bi bila dražja za 97 milijonov, tako da bi skupna ocenjena investicijska vrednost znašala 961 milijonov — torej za 19 milijonov manj kot prejšnja ocena za samo enotirno progo.

Gradnja Drugega tira bi bila tako za 547 milijonov evrov cenejša od prvotne uradne vladne variante, pa še nastavek za dvotirno progo bi dobili povrhu.

Resnici na ljubo je prihranek manjši od 97 milijonov, ker je treba upoštevati vrednosti brez DDV: prihranek na podlagi primerljivih podatkov znaša pri enotirni progi 293 milijonov, pri dvotirni zasnovi pa 196 milijonov.

Kaj je hotel prikriti minister za infrastrukturo

Sicer ni transparentno, kje in kako je Dragonja našel te dodatne možne prihranke. Toda jaz sam in kolegi verjamemo, da so prihranki ne samo možni, temveč tudi realni.

Verjamemo, da je Drugi tir mogoče zgraditi za 300 do 400 milijonov evrov (brez DDV) ceneje, kot je leta 2013 naračunal DRI. Da je to res, bodo moji kolegi pokazali v analizi, ki jo bomo objavili konec naslednjega tedna.

Inženirji so se namreč čez poletje zakopali v originalne projektantske popise in zabeležili, kje so bile narejene napake pri upoštevanju nepredvidenih del in njihovem vrednotenju (in pri samem seštevanju). Naredili so to, kar je bilo dogovorjeno na prvem usklajevalnem sestanku med predstavniki civilne družbe in vladnimi predstavniki: da bo Vlada dala na voljo projektantske podatke za en vzorčni primer (predor T1), na katerem bi primerjali metodologijo in končno oceno stroškov DRI in mojih kolegov.

Vendar pa minister za infrastrukturo Peter Gašperšič ni želel posredovati podatkov. Danes se zdi jasno, zakaj: odkritja pri pregledu projektantskih popisov so namreč zelo zanimiva in jasno dokazujejo, da so ob pošteni uporabi strokovnih standardov v gradbeništvu možni veliki prihranki v primerjavi z vladnimi ocenami, ki temeljijo na DRI-jevem osnutku.

Manevrskega prostora je še več

Seveda se ne želimo hvaliti in prositi za priznanje, da nam je s civilnodružbenimi aktivnostmi in pritiski uspelo Vlado prisiliti v znižanje vrednosti investicije za več kot pol milijarde. Ta tekst je samo opozorilo, da lahko civilna družba z argumentirano in organizirano akcijo nadzora pripravi Vlado do racionalnejšega delovanja. Objavljam samo v vednost in kot opomin za ravnanje v prihodnje pri drugih zadevah.

Z akcijo in pritiski pa gremo še naprej. Manevrskega prostora za znižanje vrednosti investicije v Drugi tir je še več. Ne več vrednosti del, temveč stroškov financiranja. Samo z izločitvijo Madžarske iz finančne strukture je mogoče privarčevati vsaj še 120 milijonov evrov.


OpombaTekst je bil objavljen v sredo, 6. septembra 2017, na avtorjevi spletni strani Damijan blog pod naslovom Drugi tir: Davkoplačevalcem smo privarčevali dobre pol milijarde evrov. Tekst na Fokuspokusu je editiran. Objavljeno v dogovoru z avtorjem.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE