Elektronske komunikacije in digitalna družba med prihodnostjo in lobiji

17.10.2016 / 06:08 Komentiraj
Stroka v narekovajih razlaga samo tisto, kar ji je naročeno in za kar je plačana, drugo plat pa zamolči ali je ne pozna.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Po daljši odsotnosti se vračam k pisanju bloga. Od zadnjega zapisa sem se posvečal strokovnemu delu in vzpostavljanju nevladnih organizacij, ki si bodo prizadevale za boljše javne politike in zakonodajo ter učinkovitejše delovanje javnih institucij.

Kljub ponekod solidnim zakonskim temeljem se politike in zakonodaja ne izvajajo niti tam, kjer bi sistem moral varovati temeljne pravice in svoboščine ranljivih skupin. Zaznali in dokumentirali smo več nedelujočih področij.

Na področju digitalnih politik in regulacije smo v petih letih identificirali vrsto sistemskih in zakonskih pomanjkljivosti. Izvršna veja oblasti ne deluje učinkovito in je vse bolj odmaknjena od državljanov ter realnega življenja.

Gre za sistemski problem, ki je posledica našega volilnega sistema, v katerem je vlada bolj zavezana koalicijski pogodbi kot državljanom. Pravni in ustavni strokovnjaki že nekaj časa opozarjajo na ta problem in nujnost sprememb volilnega sistema.

Nenačelna politika, odmaknjena od državljanov

Organizacije, ki se ukvarjajo z zagovorništvom, v svojih stikih z zakonodajno in izvršno vejo oblasti vse bolj močno občutijo posledice slabo delujočega sistema. Slovenske vlade so šibke tako v političnem kot strokovnem smislu. S programi in zakonodajo praviloma zamujajo — tudi po več let — ali pa jih pripravljajo in sprejemajo po skrajšanih postopkih, brez legitimnih javnih posvetov. Programi so pogosto strokovno neustrezni in premalo ambiciozni, za nameček pa šepa še njihova realizacija. 

V zakonodajni veji oblasti, ki bi morala imeti aktivnejšo vlogo pri nadzoru nad delom izvršne oblasti in si prizadevati za boljšo zakonodajo in delovanje države, ni močnih igralcev ne v vladi ne v opoziciji. V Državnem zboru se uveljavlja nenačelna politika, podrejena izvršni veji oblasti, ki se mora nenehno prilagajati novim in medsebojno izključujočim se prioritetam.

Politika pod taktirko lobijev in interesnih skupin

Takšne okoliščine so idealne za bohotenje lobijev in interesnih skupin, ki delujejo iz ozadja in usmerjajo politiko po svoji volji, čeprav za to nimajo demokratičnega mandata. Programi in zakonodajo pripravljajo in uveljavljajo mimo državljanov. Pristojna ministrstva v primeru digitalnih politik niso niti skrivala, da so se pogovarjala samo z izbranimi podjetji. Tudi pri zakonodaji so javna posvetovanja pogosto samo formalnosti.

K zmanjševanju pomena javnih posvetovanj so dodatno doprinesle šibke nevladne organizacije, ki zagovorniške vloge skorajda ne opravljajo. Zavezemajo se samo za svoje ozke interese, povezane s statusom, posebnimi ugodnostmi oz. financiranjem ali za specifična področja človekovih pravic. Niti posebne organizacije, ustanovljene za zagovorništvo in zastopanje interesov specifičnih družbenih skupin, ne opravljajo te vloge. Nekatere delujejo celo v škodo lastnih članov.

Nevladne organizacije, pretežno financirane iz javnih virov, niso neodvisne in zagovorniške vloge ne morejo opravljati. To velja tudi za tiste, katerih delovanje financirajo pretežno in neposredno podjetja. Tudi te se težko izognejo skritim agendam naročnikov in delujejo v njihovem interesu. Enako velja za akademske kroge.

Politično všečna strokovna mnenja

Šibko, od državljanov odtujeno politiko usmerjajo lobiji in vplivne interesne skupine, ki zavračajo dialog s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo. S tem smo se nedavno soočili na področju digitalne družbe in elektronskih komunikacij. Teorijo smo izkusili v praksi. Podobne težave so pri uveljavljanju ustavnih pravic in izvajanju mednarodne konvencije o pravicah invalidov. Tudi na tem področju je delovanje politike in državnih institucij odmaknjeno od državljanov in zainteresirane civilne družbe.

V preteklih petih letih smo se problemov deloma lotevali prek Sveta za elektronske komunikacije (SEK). To je 11-članski posvetovalni organ, ki ga imenuje DZ. Na področju elektronskih komunikacij bi moral svetovati zlasti Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), tudi glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s specifičnimi socialnimi potrebami na tem področju.

SEK je bil prodoren in odločen zagovornik svojih strokovnih mnenj, priporočil in predlogov. Kljub nekaterim velikim uspehom pa je bilo uspešno implementiranih le malo njegovih mnenj. Strokovno je namreč opozarjal na zadeve, za katere AKOS, ministrstva in druge državne institucije praviloma niso hotele slišati.

Za nameček je bil trn v peti lobijem in interesnim skupinam, ki si ga vse do izteka mandata niso mogle podrediti. Uspešen je bil SEK takrat, kadar je bilo njegovo mnenje skladno z mnenjem institucij.

Stanje je absurdno. Strokovnega posvetovalnega organa, ki samo prikimava odločitvam nenačelne politike in nesuverenih institucij, o problematičnih temah pa se sploh ne izreka, ne potrebujemo.

Z novim mandatom SEK (2016–2021) smo prišli do spoznanja, da si politika — z lobiji in z interesnimi skupinami vred — ne želi pluralnega in aktivnega posvetovalnega telesa. Nobena od treh kompetentnih kandidatk, ki so se potegovale za članstvo, ni bila imenovana v SEK. Slišali smo tudi, da ni zaželeno, da bi SEK aktivno in javno zagovarjal svoja mnenja — še posebej ne tistih, ki niso skladna z interesi politike in institucij, torej lobijev.

Zato nova sestava SEK ni presenečenje. Kot tudi ne preseneča napovedani umik ali vsaj bistvena krnitev instituta ločenih mnenj, ki ga je uvedel, zagovarjal in prakticiral predhodni sklic SEK v mandatu 2011–2016.


OpombaTekst je bil prvotno objavljen na avtorjevem blogu Competitive Analysis & Foresight: Policy, Regulation and Strategy in Network Industries, Media and Technology v petek, 14. oktobra, pod naslovom Nazaj v sedanjost. Verzija na Fokuspokusu je editirana. Objavljeno s privoljenjem avtorja.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE