Imamo 300.000-glavo vojsko gasilcev, vojnih veteranov -- in bankrotirano SV

3.5.2016 / 06:08 2 komentarja
Država gospodari z našim denarjem, svojega sploh nima. No, ima tudi izposojenega, ki ga bomo vrnili davkoplačevalci.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Statistično vzeto ima Slovenija zanemarljivo malo lesenih hiš v primerjavi z zidanimi. Ima pa precej dimniških požarov, ki so posledica slabo vzdrževanih dimnikov in nenavadnih kurilnih naprav.

Statistično vzeto ima Slovenec bistveno večjo možnost, da doživi prometno nesrečo na poti med Ljubljano in Mariborom, kot da ga v Kranju napade samomorilski terorist.

Statistično vzeto — in če k temu prištejemo še naravne katastrofe, ki se vrstijo vsako leto: žled, poplave, suše, snegolomi, poplave —, potem je naš sistem obrambe pred naravnimi nesrečami v primerjavi z možnostjo napada teroristične skupine dobro zamišljen.

Na prvi pogled se recimo 150.000-glava množica prostovoljnih gasilcev, ki imajo več kot 3.800 vozil, zdi predimenzionirana glede na način življenja v zidanih zgradbah — in to v časih, ko celo slovenski simbol, leseni kozolec, vztrajno prepušča prostor plastičnim balam skisane zelenjave in velikim panojem ob cestah.

Reprogramiranje gasilstva

Logično bi bilo, da bo spremenjeno okolje spremenilo tudi gasilstvo. Pa ne. Bolj ko pričakujemo, da bo izginilo in bodo prostovoljce zamenjale hitre poklicne enote, več jih je.

Nastop prvega gasilca v Državnem svetu, kjer so razpravljali o varnosti in obrambi, je pokazal, da se zavedajo svoje moči. Ni ga politika, ki bi tvegal in se lotil temeljitega premisleka, ali ni morda čas za reprogramiranje zamisli pokojnega Mirana Bogataja.

Zdaj rabimo civilno družbo kot okoljevarstveno orodje, s katerim bi prostovoljno in organizirano opravili temeljit pregled slovenskih kurilnih naprav in skupaj s stroko predlagali najboljše rešitve za spremembo in prehod na varnejše, ekološko primernejše kurilne naprave. Ali popis vseh ne najbolj ustrezno vzdrževanih vodotokov s predlogom za njihovo vzdrževanje z občinskimi javnimi deli.

Seznam gre daleč od gasilskih veselic in vlečenja in zvijanja gasilskih cevi. Recimo, da bi bili štirje elementi najpomembnejši predmet poželenja reprogramiranih enot: ogenj, voda, zrak in zemlja. Gasilstvo ni samo prostovoljna dejavnost, temveč je sistem, ki omogoča usposabljanje, poenotenje standardov opreme. V sebi ima velik potencial — le da ne gre več samo za gašenje požarov, temveč za prvi odziv pri naravnih in tehničnih nesrečah.

Izjave, da gasilci delajo brezplačno, je kljub prostovoljstvu treba jemati z rezervo. Ta civilnodružbena organizacija je vendarle dovolj dobro sofinancirana iz proračuna in dajatev — recimo iz požarne takse.

Društva so državna družba, ne civilna družba

Druga spoštovanja vredna civilnodružbena sila so društva in zveze vojnih veteranov, ki imajo podobno število članov kot gasilska društva — med člani pa ne prevladujejo vojni veterani, ampak drugi člani društev. Ko pogledamo deklarirana zgodovinska obdobja, jih lahko razdelimo na dve dokaj uravnoteženi polovici: na tista, ki so povezana s preteklostjo, ki se izteče na koncu 2. svetovne vojne, in tista, ki se jim štetje začne s prizadevanji za samostojno Slovenijo.

Niso pa vedno enotna v sprejemanju drugih in konkurenčnih društev. Pri dveh milijonih prebivalcev je obeh vrst prostovoljcev — torej gasilcev in veteranov — okoli 300.000 ali 23% prebivalcev.

Tudi vojni veterani so subvencionirani iz proračuna. V skladu z zakonom so društva pravne osebe zasebnega prava. Člani bi morali plačevati članarino. Hipotetično: če bi vsak član plačal na leto 10€, bi zbrali 3.000.000€ letno — približno toliko, kot dá društvom v takšni ali drugačni obliki država. Torej: glede na vir sredstev za delovanje to niso civilno-družbena, ampak državnodružbena društva.

Metadonski program

Odvisnost od vira sredstev jemlje društvom veliko samostojnosti in neodvisnosti in jih hkrati dela odvisne od vsakokratne politike, ki kroji proračun. Društveno življenje v Sloveniji je na permanentnem metadonskem proračunskem programu — zato je predmet poželenja te ali one politične opcije. Šele popolna samostojnost — ali vsaj pretežna samostojnost — bi vzpostavila novo razmerje, ko bi politiki in politične stranke morale iskreno predlagati izboljšave, rešitve ali popravke, ki si jih svobodni državljani zaslužimo. Pa ne samo zaslužimo — ker z odvzetimi prispevki in različnimi dajatvami jih tudi plačamo.

Država gospodari z našim denarjem, svojega sploh nima. No, ni res. Ima tudi izposojenega, ki ga bomo vrnili davkoplačevalci.

Narobe oblečena srajca

Za dokaz, da je Slovenija država, podobna narobe oblečeni srajci, še dvoje: urednik nekega portala menja direktorja nacionalne varnostne agencije. To je delo vlade in Državnega zbora. Slovenija ni zrela demokracija, ker nima izdelanih standardov, kako država deluje in kaj komu pritiče in kaj ne. Poleg tega pa lahko vrhovni poveljnik Slovenske vojske pred javnostjo izreče tako slabo oceno pripravljenosti, kot je ne moremo ne prebrati ne šele slišati v nobeni resni državi.

Pri vsem skupaj je bilo spregledano dejstvo, da mu je oceno pripravilo resorno ministrstvo in da je bil sedanji predsednik nekoč predsednik tiste vlade, ki je zmanjšala obrambni proračun, zadolžila državo čez vsako mero in začela pretakati ogromna proračunska sredstva v nelikvidne banke. S tem je nadaljevala naslednja vlada, sedanja pa jih prodaja pod ceno. S tremi milijardami evrov, kot jih je po skromni oceni padlo v bančno luknjo, bi imeli petletni obrambni proračun, s katerim bi opremili, usposobili in v sistem obrambe in varnosti položili prenovljeno profesionalno vojsko z rezervisti vred.

Prioritete in modrost

Gre za vprašanje prioritet, politične volje, modrosti in razumevanje časa, v katerem živimo, časa nove oboroževalne tekme in na drugi strani realnih terorističnih groženj.

Bil sem vzrejen v državi vojaških skrivnosti. Vzgojili so me, da tujcem ne razlagam družinskih skrivnosti — nakar predsednik/poveljnik urbi et orbi razglasi, da smo varnostno in obrambno bankrotirana, neurejena, nesposobna država!

Premislimo trezno: predsednik/poveljnik ima vzvode in poti, da o tem spregovori z vsemi, ki lahko pripomorejo k izboljšanju sistema varnosti in obrambe, ne da bi to izvedel ves svet. Vrednost slovenskega vložka v globalnem pokru je odvisna od igralskih in prepričevalnih sposobnosti, da s hladnokrvim izrazom pokeraša povemo tisto, kar hočemo, in ne tisto, kar vemo. Tisto, kar vemo, povemo samo zaupanja vrednim institucijam in posameznikom, da bi se stanje izboljšalo.

Lepo je imeti vojsko gasilcev in vojnih veteranov, ampak še bolje je imeti dobro izurjeno, opremljeno, organizirano vojsko in rezerviste, sposobne obveščevalce in protiobveščevalce, najboljše hekerje in bralce zbirk podatkov, analitike in tiste, ki izdelujejo sinteze. Svet je eno samo spletišče informacij. Moč je v rokah tistega, ki jih ima prvi in največ in ki z njimi ravna tako previdno, kot da so najdragocenejša surovina. Ker tudi so.

Ob obletnici samostojne države si želim, da zasebni portal ne bi menjal direktorja nacionalne obveščevalne agencije, ampak bi ga menjale potrebe po učinkoviti in uporabni agenciji za tretje tisočletje. Po 25 letih si želim imeti državo profesionalnih državljank in državljanov, ne prostovoljnih zasebnikov.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE