Slovenčki bi imeli vse. Če bi jim drugi plačali. Tudi privatne šole.

24.7.2019 / 06:10 4 komentarji
Odkod ideja, da so javne šole »rdeče«? Javne šole so že dolgo neoliberalne. Biti najboljši. Premagati vse. Pohoditi vse.
NAROČI SE PRIJAVI SE

Če mislite, da bom napisala kaj o tem, o čemer v zvezi z mano zdaj razpravlja precejšen del slovenske javnosti — namreč o mojem domnevnem mobingu — naj takoj povem, da ne bom. Ponovim lahko samo to, kar sem že povedala za javnost: nisem mobingirala.

To so povedali v svojih pisnih izjavah tudi člani in članice Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. To je ugotovila tudi komisija za mobing Univerze v Mariboru. Rektor pa je kljub temu izdal odločitev, da sem mobing izvajala.

Mislim, da ta dejstva govorijo sama zase. 

Kako se počutim? Kot v Kafkovem Procesu. Sistem deluje proti meni na povsem  iracionalne in nepričakovane načine. Edina razlika: zelo dobro vem, kaj se dogaja.

In s tem bom končala. Mislim, da obstajajo pomembnejše teme, ki so potrebne komentarja, kot pa domnevni mobing. Recimo nikoli končano vprašanje financiranja privatnih šol.

Zelo racionalna zgodba

Stvar se vleče že leta. In je nikakor ne moremo pripeljati do konca. Tisti, ki jim ni uspelo doseči popolne izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol, trdijo, da gre za čisto ideološko vprašanje. Drugi trdijo, da gre za vprašanje dopustnosti ustanavljanja elitnih šol. Tretji so zakonske določbe in odločitve brali spet tako. Četrti so jih razlagali spet drugače. Itd.

Situacija baje nima racionalnih podlag. Kot tudi ne razlag. Sama se s tem ne strinjam. Nasprotno. Mislim, da gre za zelo racionalno zgodbo. 

Zagovorniki popolne izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol imajo še kako racionalne razloge za svoje zahteve. Ne gre za to, da bi si želeli ustanoviti elitne šole. Za to nimajo niti človeškega niti pedagoškega niti finančnega ozadja. Kar hočejo, je nekaj drugega: šole, ki imajo drugačno ideološko orientacijo kot javne šole, bi radi finančno 100-% priklopili na državne jasli, da nikogar od tistih, ki te šole uporabljajo ali v njih delajo, ne bi nič stale.

Gre za čisto ekonomsko racionalnost. Za željo po denarju. To zgodbo zavijajo v ideologijo zato, da bi bila manj vidna. In ker mislijo, da lahko s tem, da aktivirajo zgodbo o »rdeči ideologiji« javnih šol, dobijo več podpore, kot če bi odkrito povedali, da jim gre za denar. Samo za denar.

Gre za čisto ekonomsko racionalnost. Za željo po denarju. To zgodbo zavijajo v ideologijo zato, da bi bila manj vidna. In ker mislijo, da lahko s tem, da aktivirajo zgodbo o »rdeči ideologiji« javnih šol, dobijo več podpore, kot če bi odkrito povedali, da jim gre za denar. Samo za denar.​

Protislovja

Toda s tem pridobivajo nove nasprotnike. In proizvajajo protoslovja, v katera se sami zapletajo. Eno od njih je povezano z govoričenjem o »rdečih« javnih šolah.

Dragi moji, slovenske javne šole že zdavnaj niso več ujetnice »rdeče ideologije«. V resnici je prav nasprotno. Ideološka podstat slovenskih javnih šol je že nekaj časa popolnoma neprikrita neoliberalna ideologija.

Gre za idejo individualnega uspeha. Ki ga lahko dosežeš samo tako, da si najboljši. Da premagaš vse. Da pohodiš vse. Da za doseganje tega cilja — torej najvišjega možnega števila točk — uporabiš vsa sredstva. Tudi goljufanje. Laganje. Lažna zdravniška opravičila. In vse ostalo.

Znanje že zdavnaj ni več pomembno. Pomemben je učinek. Učinkovitost. In to seveda ni nikakršna »rdeča ideologija«. Tisti, ki bi v šole radi pripeljali svojo ideologijo, podcenjujejo naše razumevanje njihovega govoričenja o pionirčkih v današnjih slovenskih javnih šolah.

Gre za idejo individualnega uspeha. Ki ga lahko dosežeš samo tako, da si najboljši. Da premagaš vse. Da pohodiš vse. Da za doseganje tega cilja — torej najvišjega možnega števila točk — uporabiš vsa sredstva. Tudi goljufanje. Laganje. Lažna zdravniška opravičila. In vse ostalo.

Samo še več represije

Vprašanje, ali naj imamo v Sloveniji šole z različnimi ideološkimi podstatmi, je seveda povsem legitimno. Je pa vprašanje, ali je enako legitimno tudi zahtevati, da bi morala drugače misleča večina financirati šolanje v okviru ideologij, s katerimi se ne strinja. 

Stvar še dodatno zaplete dejstvo, da je šola ideološki aparat države. Kar pomeni, da si v resnici nobena država tega sveta ne dovoli, da bi se otroci njihove države šolali v okviru ideologij, ki bi bile nasprotne reprodukciji oblastvenih razmerij te družbe. Če države že dovoljujejo šole z ideološkimi podstatmi, ki nasprotujejo reprodukciji obstoječih gospostvenih razmerij, potem jih ne financirajo. Ampak se morajo financirati same.

Ilustracija te logike je recimo šolanje otrok beguncev v šolah, ki bi bile skladne z njihovo kulturo. Takšnih šol v današnji EU ni. Otroci beguncev morajo v evropske šole.

In nikomur, ki tako vneto zagovarja 100-% državno financiranje zasebnih šol v Sloveniji, enakopravnost beguncev glede šolanja sploh ne pade na pamet. Na pamet jim pade samo njihov izgon. Več represije na mejah. In postavljanje novih žičnih ograj.

To jasno govori o logiki, ki stoji v ozadju njihovega delovanja: nagrabiti čim več denarja zase. In pri tem izriniti vse druge.

Še manj podpore?

Ko gre za financiranje zasebnih šol v Sloveniji, predlagam rešitev, ki sem jo predlagala že v zvezi s plačami duhovnikov RKC. In sicer: tisti, ki zagovarjajo takšne rešitve, naj od svojih dohodkov plačujejo posebne dajatve, ki bodo omogočale financiranje njihovih idej. V nekaterih državah takšne rešitve že imajo. In delujejo. 

In zakaj slovenski zagovorniki privatnih šol tega ne prenesejo v Slovenijo? 

Odgovor je jasen: ker bi potem imeli za svoje ideje še manjšo podporo, kot jo že tako ali tako imajo.

Slovenci bi pač imeli vse. Toda samo, če jim to plačajo drugi. Zagovorniki 100% izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol so tipični primerki takih Slovenčkov.

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE